Chủ đầu tư: Công ty TNHH CJ Việt Nam

Công trình: Rạp chiếu phim CGV Hậu Giang

Địa điểm: Khu 5, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang,Vĩnh Long

Thời gian hoàn thành: 05/2017

Hạng mục: Cung cấp và thi công hệ thống cơ điện lạnh, Ống gió

1

--------------------------------------------------