Vật liệu: Tôn Hoa Sen, Tôn Phương Nam, Tôn Thăng Long, Tôn Bluescope, Tôn Mạ Kẽm thường …
Độ dày: 0.4 – 1.5mm
Kết nối: Bích TDF, bích nẹp C, bích thép V…
Ứng dụng: Hệ thống thông gió, hệ thống điều hòa …

Quy cách:
 
Về độ dày ống gió:

 Độ dày  0.48(0.5) 0.58(0.6) 0.75(0.8) 0.95(1.0) 1.15(1.2) 1.48(1.5)
Cạnh lớn ống gió (mm) <450 <750 <1200 <1800 <2500

Lưu ý: Ngoài độ dày trên chúng tôi còn sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hàng.

Về kiểu kết nối:

Cạnh lớn ống gió (mm) 0÷200 201÷2000 >2000
Loại kết nối Nẹp C Bích TDF Bích thép góc V40x40x4

Ghi chú: Lithaco có thể sản xuất theo yêu cầu của Quý khách hàng.

--------------------------------------------------