Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Địa ốc F.D.C

Công trình: Forest In The Sky – Flamingo Đại Lải

Địa điểm: Đại Lải, Vĩnh Phúc

Hạng mục: Thi công hệ thống điều hòa không khí, Ống gió

 

 

s2s3

--------------------------------------------------